Regulamin sklepu

I Postanowienia ogólne

Wprowadza się następujące zasady funkcjonowania niniejszego Sklepu internetowego:

1.    Prowadzącym i administrującym Sklepem jest Elite Sport Food Rafał Borysiuk, z siedzibą w Szczecinie (70-322) przy ul. Pułaskiego 7/2, NIP 8581719523, Regon 320070955, e-mail: info@elitesportfood.pl

2.    Terminy użyte w niniejszym Regulaminie przyjmują następujące brzmienie:

   a.    Regulamin – niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Klienta, zasady ochrony danych osobowych Klienta, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Sklepu;

   b.    Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://elitesportfood.pl, sprzedający produkty/towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet oraz telefonicznie;

   c.    Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

   d.    Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania;

   e.    Klient– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą zakupów w Sklepie, posiadającą Konto Klienta lub składająca zamówienie bez rejestracji Konta;

   f.    Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną, przez czas nieokreślony, polegająca na prowadzeniu rejestru zawierającego dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące wpłat z tytułu składanych zamówień.

 II. Warunki techniczne

Warunki techniczne jakie muszą być spełnione do korzystania ze Sklepu:

   a.    sprawnie działająca przeglądarka internetowa Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera;

   b.    zainstalowanie wtyczki do odtwarzania plików multimedialnych Flash 8 lub nowsza.

III Zamówienia i zmiany w zamówieniach

1.    Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia od Klientów są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem URL: https://elitesportfood.pl.

2.    Klient może złożyć zamówienie w Sklepie:

   a.    po zarejestrowaniu Konta;

   b.    bez zarejestrowania Konta;

   c.    telefonicznie.

3.    Klient bez rejestracji Konta może złożyć zamówienie poprzez uzupełnienie formularza zamówienia bądź telefonicznie poprzez przekazanie koniecznych do zrealizowania wysyłki danych osobowych: imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail, numer telefonu i zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu.

4.    Konto Klient zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego po podaniu danych obowiązkowych takich jak: imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail, numer telefonu a także zapoznanie się Regulaminem Sklepu. Warunkiem założenia Konta jest prawidłowe wypełnienie  formularza rejestracyjnego.

5.    Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie, jest zawarta w chwili potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, znajdujący się w treści wiadomości e-mail wysłanej przez Sklep.

6.     Klient może w każdym czasie usunąć Konto ze Sklepu. Usunięcie Konta ze Sklepu oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

7.    Zamówienia, bez względu na który z trybów opisanych w pkt. 2 a i b, Klient może składać 24 godziny na dobę.

8.    Zamówienia złożone w piątek po godz. 10.00, w soboty, niedziele oraz święta będące ustawowo wolnymi dniami od pracy realizowane będą w pierwszej kolejności w pierwszym najbliższym dniu roboczym.

9.   W celu złożenia zamówienia, bez względu na tryb opisany w pkt. 2 a i b, Klient po dodaniu do wirtualnego koszyka towarów oraz po dokonaniu wyboru formy płatności oraz sposobu dostawy, zatwierdza zamówienie klikając na pole z napisem „ZREALIZUJ ZAMÓWIENIE” lub “PRZEJDŹ DO KASY”, przechodząc w ten sposób do podstrony ze swoimi danymi osobowymi bądź formularzem zamówienia. Klient potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie w pole „KUPUJĘ I PŁACĘ”.  

10.   W przypadku zamówień telefonicznych Klient wszystkie informacje (dane osobowe, zamówione towary, sposób dostawy oraz płatności) przekazuje i ustala na drodze telefonicznej.

11.    Po złożeniu zamówienia, bez względu na tryb opisany w pkt. 2, Klient otrzymuje informację, na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail, o dotarciu zamówienia do Sklepu z prośbą o jego potwierdzenie. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymania potwierdzenia zamówienia od Klienta. Składając z chwilą potwierdzenia zamówienia, Klient zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

12.    Do sprzedaży promocyjnej oraz akcji wyprzedażowych przeznaczona jest ograniczona liczba dostępnych towarów.

13.     Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży.

14.    Klienci dokonujący zakupów w Sklepie wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu i jego wysyłkę drogą mailową.

15.    Niepotwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z jego anulowaniem przez Klienta.

16.    Sklep dokłada starań, aby zamieszczone w Sklepie opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Kolory produktów prezentowanych na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Wynika to z nieco odmiennego wyświetlania obrazu przez poszczególne monitory komputerowe i inne wyświetlacze.

17.    Realizacja zamówień poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej jest możliwa.

18.    Nie możliwe jest złożenie zamówień finansowanych ze środków pochodzących z pożyczki lub kredytu. 

19.    Na życzenie Klienta Sklep wystawia fakturę VAT. Wolę otrzymania faktury VAT Klient może wyrazić podczas składania zamówienia, drogą mailową lub telefonicznie.

IV. Realizacja zamówienia

1.    Realizacja zamówień następuje w ciągu 48 godzin od momentu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. W przypadku opóźnień Klient informowany jest o przedłużającym się terminie realizacji, jego przyczynach oraz o możliwości odstąpienia od umowy. Termin kompletowania zamówienia nie będzie dłuższy niż 30 dni. W przypadku gdyby termin ten miał ulec wydłużeniu Sklep przekaże Klientowi informację z prośbą o nowym czasie realizacji zamówienia i prośbą o podjęcie decyzji czy Klient odstępuje od umowy czy oczekuje na realizację zamówienia. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajduje dział V Regulaminu.

2.    Klient może anulować złożone zamówienie bądź dokonać w nim zmian bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów kontaktując ze Sklepem poprzez e-mail: reklamacje@elitesportfood.pl lub telefonicznie, do momentu wysłania zamówionego towaru przez Sprzedawcę.

3.    Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Kuriera InPost lub DHL, według wyboru Klienta.

4.    Szczegółowe koszty wysyłki zamieszczone są w zakładce „Formy dostawy” .

5.   W przypadku jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę 250,00zł przy dostawie na terytorium Polski koszt przesyłki pokrywa Sklep.

6.    Klient otrzyma informację potwierdzającą nadanie przesyłki.

7.    Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika firmy przewozowej, niezwłocznie zgłosić stosowną reklamację w razie uszkodzenia towaru lub przesyłki do firmy przewozowej oraz poinformować o tym Sklep.

V. Ceny towarów i płatności

1.    Wszystkie ceny towarów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.    Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.    Klient dokonując zamówienia oświadcza, iż zamawia towar z obowiązkiem zapłaty.

4.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Uprawnienie do dokonywania powyższych zmian nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.

5.    Dostawa zamówienia odbywa się na adres wskazany przez Klienta.

6.    Koszty dostawy zamówienia są doliczane do każdego zamówienia osobno.

7.   Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6 poniżej, płatność za zamówione towary wraz z dostawą może nastąpić poprzez:

    a)    Płatność z góry kartą płatniczą – Platności.pl (PayU S.A.).

    b)    Płatność z góry szybkie przelewy dla następujących banków: BGŻ, BPH, BZWBK (Przelew24), Citibank, Deutsche Bank, ING Bank Śląski, Inteligo (Intelipay), Kredyt Bank, LUKAS, Millenium, MultiBank (MultiTransfer), Nordea, Pekao (Pekao24Przelew), Polbank oraz Raiffeisen Bank.

    c)    Płatność przy odbiorze.

8. W przypadku wyboru przez klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest 
do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

9. Przedsiębiorca ponosi przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową

VI. Odstąpienie od umowy sprzedaży przez Klienta konsumenta

1.    Klient będący konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odbioru towaru. Postanowienia niniejszego działu mają zastosowanie wyłącznie do Klientów konsumentów.

2.    Oświadczenie o odstąpieniu Klient może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres reklamacje@elitesportfood.pl) albo wysyłając oświadczenie w tradycyjnej formie pisemnej. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sklep udostępnia wzór formularza odstąpienia od umowy.

3.    Klient zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na wskazany w § 1 adres reklamacje@elitesportfood.pl

4.    Gdy Klient odstąpi od umowy, Sklep zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.    Koszty odesłania towaru do Sklepu nie są zwracane Klientowi.

6.    Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.    Sklep informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi konsumentowi w odniesieniu do umów:

   a.    świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   b.   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   c.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkt rękodzielniczy, szyty na indywidualne zamówienie Konsumenta według wskazanych przez Konsumenta parametrów);

   d.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   e.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   f.   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   g.   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

   h.   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

   i.   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   j.    dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

   k.    zawartej w drodze aukcji publicznej;

   l.    świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

   m.    dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.    Sklep uprzejmie prosi Klienta o wypełnienie formularza odstąpienia od umowy i wysłanie w formie elektronicznej, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Klientowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy sprzedaży.

VII. Reklamacje Klienta konsumenta

1.    Sklep odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).

2.    Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem +48 731 688 900, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sklepu lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@elitesportfood.pl).

3.    Sklep rozpozna żądania reklamacyjne Klienta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.

4.    Reklamowany produkt odsyłać należy na adres 

ELITE SPORT FOOD

ul. Pułaskiego 7/2,

70-322 Szczecin

5.    Sklep zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z wzoru formularza reklamacji.

6.   W miarę możliwości Klient zobowiązany jest na dołączenie do reklamowanego produktu dokumentu potwierdzającego dokonany zakup (np. paragonu bądź faktury VAT) gdyż przyczyni się to do szybszego rozpatrzenia reklamacji

7.   W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym konsumentem odpowiedzialność Sklepu wobec Klienta z tytułu rękojmi jest wyłączona.

VIII. Reklamacje działania Konta

1.    Reklamacje dotyczące prowadzenia Konta należy składać w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sklepu) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na adres siedziby Sklepu).

2.    Sklep rozpatrzy reklamację dotyczącą usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

IX. Postanowienia końcowe

1.   W przypadku sporów z Klientami będącymi konsumentami właściwym do rozpoznawania sporów sądowych jest sąd powszechny ustalony według właściwości ogólnej. Klient konsument może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie  wniosek taki nie jest wiążący dla Sklepu.

2.   W przypadku sporów z Klientami nie będącymi konsumentami, właściwym do rozpoznawania sporów sądowych jest sąd powszechny ustalony według miejsca siedziby Sklepu.

3.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm) oraz RODO.

4.    Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają zawsze powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5.    Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Klientów o zmianach, przed dniem wejścia ich w życie wyłącznie w przypadku wystąpienia niniejszych okoliczności:

– zmian prawa

– zmian w rejestrze postanowień niedozwolonych Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skutkujących koniecznością dokonania zmian postanowień Regulaminu przez Sklep

– prawomocnego wyroku sądu lub decyzji administracyjnej lub innymi skutkującymi koniecznością dokonania zmian postanowień Regulaminu przez Sklep

– zmian w sposobie funkcjonowania sklepu

– zmian technologicznych i technicznych.

6.    Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Klient nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego Konta ze Sklepu

7.    Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

8.    Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na stronę pt. „Regulamin” i dokonanie wydruku lub pobranie pliku PDF i zapisanie go na trwały nośnik.

9.    Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w Sklepie zarejestrowanym pod domeną o nazwie https://elitesportfood.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela Sklepu.

10.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 r.