Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Elite Sport Food, prowadzony pod elitesportfood.pl (dalej zwaną Sklepem Internetowym) przez Elite Sport Food Rafał Borysiuk z siedzibą w Szczecinie (70-322) przy ul. Pułaskiego 7/2

Administratorem danych osobowych jest Sklep Internetowy w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). 

Oznacza to, że ustalamy cele i sposoby ich przetwarzania we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Informujemy, że dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. 

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów? 

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji np. Live Chat, Infolinia, Poczta, Facebook, Instagram itp., w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie: 

  1. Nazwisko i imię, 
  2. Adres zamieszkania, 
  3. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, 
  4. Adres poczty elektronicznej,
  5. Numer telefonu. 

Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych osobowych jest RODO art. 6 pkt 1 lit. a) i b). Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu zakupów i rejestracji w Witrynie. 

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na etapie rejestracji konta logowania do przetwarzania w celach otrzymywania ofert marketingowych, informujemy iż dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych produktów i usług Administratora (podstawa przetwarzania RODO art. 6 pkt 1 lit a) i f) ). Podanie tych danych jest dobrowolne, zgoda może być cofnięta w każdym czasie. a nie wyrażenie lub cofnięcie zgody nie wiąże się z żadnymi ograniczeniami do korzystania z usług Administratora. 

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pobrane pliki cookies mają charakter tymczasowy w zakresie przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Po zamknięciu sesji strony są usuwane. W każdym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. 

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny do celów marketingowych. 

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: InPost (przewoźnik). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum i ma cel realizacji procesu zakupu – usługi dostarczenia zakupionego towaru. 

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

Dane osobowe są transferowane do państwa trzeciego w związku ze współpracą z Google LLC, Facebook Inc. w oparciu o zapisy EU-Privacy Shield.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do tych danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia, jak również do wniesienia w każdym momencie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

W każdej chwili możecie Państwo skontaktować się z osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania Państwa danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na info@elitesportfood.pl, numer telefonu +48 731 688 900

Inne strony internetowe 

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron. 

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: info@elitesportfood.pl